Privacy policy | Privacy beleid

Salt Style Privacy Policy

Deze Privacy Policy legt uit wie we zijn en wat we doen met uw persoonlijke gegevens. Deze geldt voor klanten, webgebruikers en leveranciers.
Wij kunnen op elk moment wijzigingen in deze Privacy Policy maken. Bezoekt u alstublieft onze Privacy Policy pagina regelmatig om op de hoogte te blijven van ons privacybeleid, daar we hier veranderingen in het beleid zullen posten.

Wie zijn wij

Referenties naar “wij”, “ons” en “onze” in deze Privacy Policy, verwijzen naar 
Salt Style
Annie M.G. Schmidtweg 64
1321 JH Almere
Flevoland
Nederland
KvK nummer 76774643

Wij zijn een “data controller” voor de doelen van de EU General Protection Regulation 2016/679 (“Data Protection Law”). Dit betekent dat we verantwoordelijk zijn voor de controle en het verwerken van uw persoonlijke informatie. 

Persoonlijke informatie die wij verzamelen

Om relaties met onze klanten en leveranciers soepel te laten verlopen moeten wij Persoonlijke Informatie verzamelen en opslaan.
Deze informatie omvat:

 • Naam
 • Functie (mits toepasselijk)
 • Bedrijfsnaam (mits toepasselijk)
 • Postadres
 • Emailadres
 • Telefoonnummer
 • Betaalinformatie
 • BTW gegevens (mits toepasselijk)

Wij verzamelen en verwerken deze typen informatie voor een soepele zakelijke relatie, om te verzorgen dat de items die u bij ons koopt correct afgeleverd worden en voor het correct afwikkelen van de benodigde betalingen voor de producten en diensten die u bij ons koopt of aan ons levert.

Verzameling van persoonlijke informatie

Wij verzamelen Persoonlijke Informatie op de volgende manieren:

 • Als u een contactformulier invult en opstuurt via onze website
 • Als u een order bij ons plaatst
 • Als u vrijwillig uw contactgegevens met ons deelt via de telefoon, face-to-face op evenementen, via het uitwisselen van visitekaartjes of via email.
 • Als u besluit onze diensten te gaan gebruiken
 • Als wij een zoekmachine gebruiken om een goede leverancier te vinden voor onze zakelijke wensen 

Gebruik van persoonlijke informatie

Wij gebruiken uw Persoonlijke Informatie voor onze wettelijk toegestane zakelijke doelen op een aantal manieren, inclusief de volgende:

 • Om uw orders en aankopen te kunnen leveren
 • Om u een goede kwaliteit klantenservice te kunnen bieden
 • We kunnen, van tijd tot tijd, u promotiematerialen sturen aan het email adres dat u heeft opgegeven, of een sample sturen naar uw postadres
 • Om uw diensten te boeken of leveren
 • Om uw diensten te betalen

Wij zullen uw persoonlijke informatie nooit delen, verspreiden, verkopen aan een derde partij, tenzij een wettelijke verplichting dat van ons vereist.

Andere informatie die we verzamelen

“Andere Informatie” is elke informatie die niet uw specifieke identiteit onthult en niet direct traceerbaar is naar een identificeerbaar individu, zoals: 

 • Browser en device informatie
 • Informatie verzameld door cookies, pixel tags en andere technologieën
 • Demografische informatie en andere informatie door u verschaft die niet uw specifieke identiteit onthult. 
 • Informatie die is geaggregeerd op een manier die niet langer uw identiteit onthult.

Informatiebescherming

Bescherming van uw Persoonlijke Informatie is belangrijk voor ons. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie niet verkopen, verhuren, of leasen.
Wij hebben organisatie en technische administratieve processen en beleid ontworpen om uw Persoonlijke Informatie ook binnen onze organisatie te beschermen.
In het onwaarschijnlijke geval dat uw informatie voor uw gevoel niet veilig is, contacteert u ons alstublieft per ommegaande via het contactformulier op onze website.

Wij zullen uw Persoonlijke Informatie alleen dan onthullen als dit noodzakelijk is door enige wettelijke verplichting.

Marketing en communicatie

Wij zenden informatie naar onze klanten in relatie tot hun aankooporders op verschillende manieren, inclusief, maar niet gelimiteerd tot communicatie per email en telefoon.
Wij zullen u vragen om toestemming voor specifieke marketingemails en u kunt uzelf afmelden, via unsubscribe, op elk moment.

Hoe u uw persoonlijke Informatie kan inzien, wijzigen, of vernietigen 

Mocht u de Persoonlijke Informatie die u aan ons heeft verschaft willen inzien, corrigeren, updaten, wijzigen of verwijderen, of een elektronische kopie van uw Persoonlijke Informatie wilt toegestuurd krijgen voor het doel van het doorsturen van deze informatie naar een ander bedrijf, voor zover dit recht op dataportabiliteit ter beschikking staat door een wettelijk recht, dan kunt u uw verzoek kenbaar maken via ons customer support portaal op de website. Wij zullen uw verzoek afhandelen consistent met de toepasselijke wetten en regelgeving.

In uw verzoek, gelieve aan te geven welke Persoonlijke Informatie u zou willen wijzigen, of u wenst uw Persoonlijke Informatie te laten onderdrukken in of verwijderen uit onze database of welke gewenste andere limieten u stelt aan gebruik van uw Persoonlijke Informatie.

Ter uwer bescherming zullen wij alleen die aanvragen in behandeling nemen met betrekking tot uw Persoonlijke Informatie mits deze vanaf het door ons van u bekende emailadres ter beschikking is gesteld en wij het kan nodig zijn uw identiteit te verifiëren, alvorens uw verzoek te kunnen inwilligen.
Wij zullen uw verzoek zo snel als redelijkerwijs mogelijk in behandeling nemen en verwerken.

Wees u alstublieft van bewust dat wij mogelijk noodzaak hebben om bepaalde informatie blijvend op te slaan voor administratieve doeleinden en verplichtingen, en/of om transacties te completeren die begonnen zijn voordat u een verzoek tot wijziging, of verwijdering deed.
Er kan residu-informatie opgeslagen blijven in onze databases en onze administratie die niet wordt verwijderd tenzij daarom verzocht wordt.

Opnames van gesprekken

Geselecteerde gesprekken zullen worden opgenomen voor het trainen van onze medewerkers, voor kwaliteitscontroles of om orders te verifiëren. Deze gesprekken zullen worden opgeslagen voor de duur van maximaal 30 dagen.

Gebruik van videobeelden

Er worden videobeelden gemaakt op onze locatie voor veiligheidsredenen en ter preventie van diefstal. Deze videobeelden zullen alleen gedeeld worden met een derde partij in het geval van een overtreding van de wet, zoals diefstal, en deze videobeelden zullen opgeslagen worden voor maximaal 30 dagen, tenzij de videobeelden nodig zijn of opslag daarvan langer vereist is bij wet, bijvoorbeeld voor enige wettelijke vervolging (bijvoorbeeld inzake bedreiging en diefstal.

Hoe lang bewaren wij uw data

Wij behouden uw data niet langer dan nodig is. Wij zullen uw persoonlijke gegevens van onze systemen verwijderen tenzij wij geloven in goed vertrouwen at de wet or een andere regulatie vereist dat wij uw data bewaren.

Gebruik van de website door minderjarigen

De producten op onze website zijn niet bedoeld voor minderjarigen, onder de leeftijd van zestien (16) jaar oud, en we zijn niet ons er niet van bewust Persoonlijke Informatie te verzamelen van individuen en personen onder de zestien (16) jaar oud.

Updates van deze Privacy Policy, ons privacybeleid

Wij kunnen deze Privacy Policy ons privacybeleid wijzigen. De “Last Updated” legenda onderaan deze Privacy Policy geeft aan wanneer deze Privacy Policy laatstelijk was gewijzigd. Veranderingen zullen effectief worden nadat we onze gewijzigde Privacy Policy op de diensten hebben gepost op de website.
Uw gebruik van de website en onze diensten opvolgende aan enige wijziging betekent dat u deze wijzigingen in de Privacy Policy geaccepteerd hebt. 

Hoe u met ons in contact komt inzake dataprotectie

U kunt ons contacteren via onze contactpagina, of contactpagina, op onze website.

Datum: 6 april 2020